AktuelnostiFirstPrevNextLast
TEHNOLOGIJA: RFID 14.3.2013.
RFID (Radio Frekventna IDentifikacija) je tehnologija brze automatske identifikacije, slične namene kao i bar kod tehnologija, ali koja za prenos podataka između čitača i jedinica robe koja se prati koristi radio frekventne signale umesto optičkih skenera. RFID sistemi mogu da pročitaju podatke sa tagova…
Case StudyPrevNext