Skeneri koji komunikaciju sa PC računarom i aplikacijom ostvaruju preko kabla.Konekcija može biti USB, tastaturna ili preko serijskog porta. Standardna dužina kabla kod ovih bar kod čitača je oko 3m,

pa se najčešće koriste u kancelarijama i na prodajnim pultovima gde je dokument ili barkodirana roba lako dostupna. Bar kod čitači se mogu koristiti držanjem i okidanjem u ruci ili prinošenjem barkoda

stacionarnom skeneru na stolu. Postoje varijante bar kod skenera sa 1D ili 2D očitavanjem, kao i sa laserskom ili imidžer tehnologijom, a mogu biti i veoma robusni za posebno zahtevne aplikacije

Voyager XP 1470g

Vrsta skeniranja: 1D/2D
Tehnologije skeniranja: Area imager
Tolerancija pokreta: do 70 cm/s
Ugao očitavanja: horizonatlno 39.2° i
vertikalno 27.4°
Konstrast očitavanja: 15%
Radna temperatura: od 0°C do +50°C
Dimenzija: 62x169x82mm
Težina: 130g
Garancija: 3 godine

Voyager 1350g

Vrsta skeniranja: 1D/2D
Tehnologije skeniranja: Area imager
Tolerancija pokreta: do 75 cm/s
Ugao očitavanja: horizonatlno 48° i
vertikalno 30°
Konstrast očitavanja: 25%
Radna temperatura: od 0°C do +50°C
Dimenzija: 72,5x125x154mm
Težina: 130g
Garancija: 2 godine

Eclipse 5145

Vrsta skeniranja: 1D
Tehnologije skeniranja: Single scan line
Tolerancija pokreta: do 35 cm/s
Ugao očitavanja: horizonatlno 50° i
vertikalno 0°
Konstrast očitavanja: 35%
Radna temperatura: od 0°C do +40°C
Dimenzija: 169x63x51
Težina: 100g
Garancija: 2 godine

Orbit HF680

Vrsta skeniranja: 1D/2D
Tehnologije skeniranja: Area Imiger
Tolerancija pokreta: 0 cm/s
Ugao očitavanja: horizonatlno 47° i
vertikalno 30°
Konstrast očitavanja: 20%
Radna temperatura: od -10°C do +40°C
Dimenzija: 85x88x139mm
Težina: 278g
Garancija: 2 godine

Granit XP 1990iXLR

Vrsta skeniranja: 1D/2D, PDF, Postal, DOT
Tehnologije skeniranja: Area Imiger
Tolerancija pada: 1.8m/50 padova
Ugao očitavanja: horizonatlno 45° i
vertikalno 60°
Konstrast očitavanja: 20%
Radna temperatura: od -300°C do +50°C
Dimenzija: 192x76x100mm
Težina: 320g
Garancija: 2 godine

Voyager 1400g

Vrsta skeniranja: 1D/2D
Tehnologije skeniranja: Area Imager
Tolerancija pada: 1.5m/30 padova
Ugao očitavanja: horizonatlno 37.8° i
vertikalno 28,9°
Konstrast očitavanja: 35%
Radna temperatura: od 0°C do +40°C
Dimenzija: 180x66x43mm
Težina: 119g
Garancija: 3 godine

Voyager 1250g

Vrsta skeniranja: 1D
Tehnologije skeniranja: Single scan line
Tolerancija pada: 1.5m/30 padova
Ugao očitavanja: horizonatlno 30
Konstrast očitavanja: 20%
Radna temperatura: od 0°C do +40°C
Dimenzija: 60x168x74mm
Težina: 133g
Garancija: 3 godine

Voyager 1200

Vrsta skeniranja: 1D
Tehnologije skeniranja: Single scan line
Tolerancija pada: 1.5m/30 padova
Ugao očitavanja: horizonatlno 30
Konstrast očitavanja: 10%
Radna temperatura: od 0°C do +50°C
Dimenzija: 60x180x97mm
Težina: 125g
Garancija: 3 godine

Orbit 7190g

Vrsta skeniranja: 1D/2D
Tehnologije skeniranja: Area Imager
Tolerancija pada: 1.2m
Ugao očitavanja: horizonatlno 40° i
vertikalno 30.5°
Konstrast očitavanja: 35%
Radna temperatura: od 0°C do +40°C
Dimenzija: 108x103x148mm
Težina: 410g
Garancija: 2 godine

Xenon ultra 1960G

Vrsta skeniranja: 1D/2D
Tehnologije skeniranja: Area Imager
Tolerancija pada: 1.8m
Ugao očitavanja: horizonatlno 42° i
vertikalno 36°
Konstrast očitavanja: 15%
Radna temperatura: od 0°C do +50°C
Dimenzija: 108.2x70.4x160.2mm
Težina: 147.2g
Garancija: 2 godine