Kurirske službe

Usluga je čudna stvar. Ne možeš da je proizvedeš i staviš u magacin i da je imaš kada se pojavi kupac. Kada je kupcu potrebna usluga, baš tada u tom trenutku treba da budeš spreman da je pružiš. Ovo je naročito tačno za logističke usluge. Logistički lanac je postao dug i sa mnogo igrača u sebi. Primer jednog od najkomplikovanijih i najzahtevnijih logističkih lanaca, koji se ujedno i najbrže razvija jesu kurirske službe.