INTUS čitači su kompaktni, sigurnosno obezbeđeni uređaji za čitanje RFID kartica ili očitavanje podataka biometrijskom metodom. Osnovna namena im je očitavanje ili unos podataka (modeli sa tastaturom) neophodnih za proces kontrole pristupa. Povezani su na kontrolere ili terminale serijskom vezom i njima

prenose očitane informacije neophodne za dalju obradu u procesu kontrole pristupa. Robustne su izrade, mogu biti prilagođeni za rad u spoljnim uslovima a podržavaju sve standardne načine čitanja RFID oznaka: Legic, Mifare, Hitag, EM4002/EM4102. Pored RFID verzije, u ponudi PCS INTUS čitača

nalaze se i biometrijski čitači bazirani na očitavanju prsta ili vena na šaci. Za posebne namene kao što je kontrola pristupa vozila, čitači su većeg dometa (5 -10 m) a mogu biti i u desktop varijanti povezani preko USB-a na računar.

ČITAČI RFID KARTICA:

INTUS 315pro

Tehnologija: EM 4002/4102
Brzina prenosa: 125kHz
Biometrija: nema
Protokol: 300pro
Šifrovani prenos podataka: nema
LED signalizacija: 3 LEDs (R,G,Y)
Zujalica: ima
Tamper: nema
Digitalni ulaz/izlaz: nema
Stepen zaštite: IP54(2)
Power: 2W
Napon: 12…24V DC
Dimenzije: 84x84x11
   
   
   
   
   

INTUS 600/620

RFID čitač u kompaktnom, najsavremenijem dizajnu, za čitanje kartica sa Mirfare ili Legic tehnologijom čitanja.

Tehnologija: Mifare (Classic, DESFire, EV1) Legic (prime, advent), Hitag
Brzina prenosa: 13,56MHz/125 kHz
Biometrija: nema
Protokol: LBus
Šifrovani prenos podataka: ima
LED signalizacija: 3 LEDs (R,G,Y)
Zujalica: ima
Tamper: ima
Digitalni ulaz/izlaz: eksterni modul
Stepen zaštite: IP54(2)
Power: max 2.5W
Napon: 12…24V DC
Dimenzije: 84x84x11

INTUS 700 Touch

RFID čitač sa punim staklom, za čitanje Mirfare I Legic tehnologijom. Opciona površina za dodir sa tastaturom za PIN.

Tehnologija: Multi ISO (Legic SM4200M) Legic & Mifare emulation
Brzina prenosa: 13,56MHz
Biometrija: nema
Protokol: LBus
Šifrovani prenos podataka: ima
LED signalizacija: 3 LEDs (R,G,Y)
Zujalica: ima
Tamper: ima
Digitalni ulaz/izlaz: eksterni modul
Stepen zaštite: IP54(2)
Power: max 2.5W
Napon: 12…24V DC
Dimenzije: 88x99x27

BIOMETRIJSKI ČITAČI:

INTUS 600fp

Savršeno dizajniran čitač za verifikaciju kartica (Mifare I Legic). Izuzetno siguran zahvaljujući prepoznavanju otiska prsta.

Tehnologija: Verification with Mifare, Legic
Brzina prenosa: 13,56MHz
Biometrija: Figerprint
Protokol: LBus
Šifrovani prenos podataka: ima
LED signalizacija: 3 LEDs (R,G,Y)
Zujalica: ima
Tamper: ima
Digitalni ulaz/izlaz: eksterni modul
Stepen zaštite: IP30 (IP54)
Power: max 5W
Napon: 12…24V DC
Dimenzije: 185x94x45 (61)
   

INTUS 1600ps

Palm Vein Intus 1600PS je tehnologija koja se idealno kombinuje sa otiskom prsta, sa visokim sigurnosnim zahtevima.

Tehnologija: Verification with Mifare, Legic
Brzina prenosa: 13,56MHz
Biometrija: Palm vein
Protokol: LBus, Wiegand, Ethernat
Šifrovani prenos podataka: ima
LED signalizacija: MagicEye (RGB-LEDs)
Zujalica: ima
Tamper: ima
Digitalni ulaz/izlaz: 2DI/2DO
Stepen zaštite: IP30 (IP54)
Power: max 5W
Napon: 5 V DC sa INTUS PS kontrolerom
Dimenzije: 300x140x71

ČITAČI VEĆEG DOMETA:

XT-Mini

Tehnologija: UHF transponder (EPC Gen 2)
Brzina prenosa: 865,6-867,6MHz
Biometrija: nema
Protokol: LBus
Šifrovani prenos podataka: ima
LED signalizacija: nema
Zujalica: nema
Tamper: nema
Digitalni ulaz/izlaz: nema
Stepen zaštite: IP66
Power: max 12W
Napon: 12…24V DC
Dimenzije: 300x300x60/ 261x152x55