Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa – Areg

Areg je sistem za automatsku registraciju prolaza,kontrolu pristupa, i analizu i obradu radnog vremena. Rešenje koji se sastoji od softvera razvijenog od strane našeg softverskog tima i opreme renomiranog nemačkog proizvođača PCS Systemtechnik GmbH vam omogućava:

-registraciju i obradu podataka u realnom vremenu
-trajno čuvanje podataka
-praćenje i planiranje radnog vremena
-izveštaje o planiranom i ostvarenom radnom vremenu
-povezivanje sa programima za obračun plata
-minimalno vreme obuke i lako prilagođenje korisniku

Ovim sistemom moći ćete lako i efikasno da upravljate ljudskim resursima.
Obradom podataka preuzetih sa registratora ili unetih preko računara (plan rada i odsustva) dobijaju se izveštaji:

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa - očitavanje kartice
Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa - očitavanje dnevnog izeštaja

Dnevni izveštaji


 • prolaz po različitim osnovama
 • prisutnost po svim osnovama
 • zakašnjenja
 • odsutnost
 • službeno odsustvo
 • bolovanje
 • godišnji odmor
 • plaćeno odsustvo
 • porodiljsko odsustvo
 • vojna vežba, itd.
 • neregularni prolasci

Kumulativni izveštaji :


(na osnovu plana i registrovanih prolaza )

 

Mesečni izveštaj o radu:


 • Grupna i pojedinačna:
 • Fizička prisutnost
 • Privatna prisutnost
 • Vreme provedeno na radu…
 • Zakašnjenja
 • Planirana odsutnost
 • Neregularne registracije
Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa - registracija

Registracija prolaza vrši se provlačenjem identifikacionih kartica zaposlenih i po potrebi pritiskom na odgovarajući funkcijski taster. Naknadne korekcije su moguće sa računara. Transakcije se obrađuju na samom registratoru, u skladu sa programom prilagođenim lokalnim potrebama, uz davanje odgovarajućih poruka, zvučnih signala ili akcija u smislu upravljanja rampom, el. bravom, semaforom i sl. Svi podaci se smeštaju u lokalnu memoriju (više hiljada transakcija), gde su zaštićeni, čak i u slučaju nestanka el. energije.

Prenos podataka u računar se vrši po potrebi, jednostavnom komandom sa PC-a. Komunikacionim protokolom je omogućen pouzdan prenos podataka. Program AREG-9 sistemom prozora i menija omogućava vrlo jednostavan rad i fleksibilan sistem zaštitezadavanjem lozinki za odredjeni skup operacija. AREG-9 radi na WINDOWS™ operativnom sistemu, a predviđen je i za rad u lokalnoj mreži računara. ODBC mehanizmom je omogućeno povezivanje sa Vašom bazom podataka (ORACLE, SQL server, INFORMIX i druge).

Komponente sistema


 • REGISTRATORI PCS Intus 3100 jedan ili više, vezanih direktno na PC ili u mrežu
 • BAR CODE-irane ili proximity identifikacione kartice
 • Personalni računar ili mreža PC-a -Štampač
 • Softverski paket AREG-9 pod WINDOWS-om

PCS Intus 3100


 • Programabilan
 • 512 kB battery-backed SRAM
 • 512 kB flash EPROM
 • Tastatura sa numeričkim tasterima i 5 funkcijskih tastera
 • BAR CODE čitač ili čitač proximity kartica
 • Zvučna signalizacija
 • Kontrola vrata: 2 digitalna ulaza i 1 digitalni izlaz ( relej )
 • LCD ekran 2×20 karaktera
 • Ethernet (TCP/IP) priključak
 • Operativnost: -25°C do +40°C
Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa - kontrolna jedinica
Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa - PCS Intus 3100

 Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa – Dexicon

Dexicon je interfejs koji je SAP sertifikovao pre više od 20 godina. PCS je počeo da razvija i proizvodi svoju familiju INTUS Sistema za beleženje radnog vremena i prisustva / kontrolu pristupa terminalima i industrijskim PC uređajima još 1972 godine.

Danas PCS ima bazu sa više od 190.000 instaliranih  INTUS uredjaja širom sveta.

INTUS terminali se koriste za prikupljanje podataka u svim granama industrije, od proiyvodnih do bankarskih, i u institucijama popit bolnica i vladinih agencija.

Puno naših poznatih i dugogodišnjih klijenata se oslanja na SAP kao njihov ERP sistem. Za sve SAP korisnike, PCS nudi svoj DEXICON softver za upravljanje vremenom i kontrolu pristupa sa onterfejsom koji je sertifikovao SAP. Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa DEXICON sakuplja i snima ključne podatke o vremenu i prisutnosti i odobrava kontrolu iz SAP-a. Vremenska procena podataka se vrši u SAP-u.

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa - Dexicon

Pretvaranje kontrole pristupa u preduzetnički sigurnosni sistem.


Naše dugogodišnje iskustvo nas je naučilo da kombinovanje beleženja radnog vremena i prisustva sa integrisanom kontrolom pristupa nudi sjajne prednosti kada je u pitanju izgradjivanje sigurnog poslovanja. Kada smo razvijali naš softver DEXICON za kontrolu vremena i prisustva, stavili smo u prvi plan ubacivanje sigurnosnih sistema kakvi su video nadzor i interfejs kojim se kontroliše centralni ili alarmni sistem.

Izbor je vaš – više od 100 softverskih kompanija i velikih sistema se odlučilo za PCS koji im je ponudio prefinjena rešenja za upravljanje vremenom koja su uključivala i kontrolu radnika, planiranje resursa, kao i rasporedjivanje radne snage za koju ujedno imate mogućnost da napravite i platne liste. Ukoliko odaberete ovakav sveobuhvatni sistem za okosnicu poslovanja, bez ikakvih problema možete pridodati i moćnu DEXICON kontrolu pristupa putem interfejsa.

Jednostavno izaberite rešenje koje vam najviše odgovara.

INTUS terminali, DEXICON i još ponešto


PCS proizvodi su nepobedivi ako su u sledećoj kombinaciji: INTUS terminali beleže vreme boravka, INTUS RFID čitači i Upravljanje kontrole pristupa obezbedjuju vase podatke, a INTUS palm vein sistem provere štiti centar sa podacima ili programske pakete. DEXICON softver obavlja kontrolu pristupa i prosledjuje podatke u SAP, bez obzira za koji se način identifikacije odlučite – RFID kartice, biometrijsku tehnologiju ili mobilne metode. DEXICON podržava sve ove verzije, kako pojedinačne tako i u kombinaciji. DEXICON može da bude spojen sa video nadzorom putem interfejsa ka kontrolnom centru. Offline čitači odobravaju dalju kontrolu pristupa za vrata koja se nalaze van sistema (na primer požarna vrata). DEXICON takodje prihvata radna vremena zabeležena na terenu putem telefona, aplikacije na pametnom telefonu ili mrežnom pretraživaču. Prepoznavanje registarskih tablica omogućava pregled pristupa vašim podzemnim garažama ili parkingu. Na sve ovo moguće je nadograditi i pregled posetilaca i izradu identifikacionih kartica kao dodatne DEXICON module.

DEXICON je modularno softversko rešenje koje može da bude konfigurisano prema vašim zahtevima.

Zahtevana licenca se odredjuje po broju master zapisa.

DEXICON nudi kapacitete za više klijenata.


Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa - Dexicon skeniranje dlana
Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa - Dexicon biometrisko očitavanje
Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa - Dexicon SAP

Vaša investicija će se isplatiti


PCS konstantno unapredjuje DEXICON i omogućava vam da budete u koraku sa aktuelnim verzijama softvera i njihovim dopunama.

PCS se stara da obezbedi potpunu kompatibilnost sa novo razvijenim PCS hardverom uz pomoć DEXICON-a.

Redovna re-sertifikacija SAP interfejsa čini bazu podataka ažuriranom i garantuje njenu pouzdanost.