Nekoliko osobina trenutnog poslovnog okruženja na globalnom, svetskom nivou ili bar tamo gde se u svetu nešto stvara i gde se trguje, opredeljujuće utiče na ponašanje kompanija u r...

Usluga je čudna stvar. Ne možeš da je proizvedeš i staviš u magacin i da je imaš kada se pojavi kupac. Kada je kupcu potrebna usluga, baš tada u tom trenutku treba da budeš spreman...