INTUS ČITAČI 

Kontrola pristupa uređajima koji omogućavaju samo očitavanje bez mogućnosti funkcija kontrole ulaza i pamćenja informacija. Identifikacioni čitači Intus su RFID čitači dostupni za širok opseg standardnih tehnologija očitavanja: Hitag, Mifare, Legic i 4002/4102.

INTUS KONTROLERI

Kontroleri su uređaji koji kontrolišu rad čitača, vrše njihovo napajanje, pamte i obrađuju informacije i vrše kontrolu digitalnih ulaza i izlaza

Intus 400

Obezbeđen je siguran prenos podataka, za unutrašnju upotrebu.

Standardi: Legic, Mifare (13,56 MHz)
Signalizacija, optička i zvučna: LED (plava),
action LEDs (zelena i crvena)
Opciono: PIN-pad, I/O Modul sa 2 DI/2DO, I/O-Module with 2 DI/2DO
Integrisan modul za neke programe Switch provajdera: Busch Jäger, Jung, Merten i drugi
Interfejs: RS 485

Intus ACM40

Kontroler za 2 / 4 čitača
Konekcija: od tačke do tačke
Memorija: Standardno oko 10.000 registrovanja
Opciono: do 30.000 registrovanja
Digitalni ulaz/izlaz:
4 digitalna ulaza/4 digitalna izlaza za vrata
2 digitalna ulaza/2 digitalna izlaza za alarme
Komunikacija: Ethernet

Intus ACM8

Inteligentni kontrolor pristupa ( 19’’ ) je kompaktan uređaj za kontrolu 8/16 ulaza. Omogućuje konekciju sa svim tipovima PCS identifikacionih čitača.

Konfigurabilno napajanje za čitače: 12/24VDC.
Razmena podataka između INTUS ACM8 i kompjutera.

Razmena podataka između INTUS ACM8 i čitača (samo sa INTUS 400, 500)
Podešavanje je zaštićeno lozinkom
Integrisani firewall za sprečavanje neovlašćene upotrebe.

Interfejs: Ethernet 10BaseT sa RJ45 konektorom
1.2 MB SRAM, opciono 4.2 MB SRAM.