DESKTOP ŠTAMPAČI su manji modeli štampača prevashodno namenjeni za rad u kancelariji, prodavnicama, laboratorijama i u manjim proizvodnim pogonima ili na logističkim lokacijama. Mogu se bazirati samo na termalnoj štampi ili obuhvatati obe vrste štampe, i termalnu i termal-transfer tehnologiju (uz upotrebu ribona).

Desktop štampači mogu da štampaju na papiru (račune) ili na nalepnicama. Ukoliko se koriste za nalepnice mogu imati dodatke za samoodlepljivanje ili sečenje. Idealni su za štampu računa, deklaracija, nalepnica sa bar kodom, nalepnica za obeležavanje osnovnih sredstava i dokumenata.

Preporučeni su za obim štampe do 1000 nalepnica dnevno. Kapacitet spremišta za etikete kod desktop štampača je manji nego kod industrijskih štampača, a manja je i brzina štampe.

Prednost desktop štampača su laka prenosivost (plastični mehanizam) i jednostavnost za upotrebu.

Osnovni način povezivanja sa računarom je preko USB veze, uz instalaciju potrebnog drajvera (slično kao i standardni A4 laserski štampači), ali mogu imati ugrađen port za pristup preko žične (LAN) ili bežične (WiFi) mreže.

Standardna rezolucija im je 200 dpi, ali za potrebe štampe na malim nalepnicama i sitnim fontom (na pr. zlatare), postoje modeli desktop štampača sa rezolucijom od 300dpi.

Za kreiranje štampe (najčešće kod povezivanja štampača na poslovni softver kompanije) može se koristiti više standardnih printerskih jezika koje štampač podržava. Neki modeli desktop štampača poseduju i displej koji im omogućava da podešavanje parametara vrše na samom štampaču bez potrebe da koriste softver na PC.

Desktop štampači su veoma prihvatljive cene i u skladu sa okruženjem u kome se najčešće koriste.

PC23d

Vrsta štampe: direct termal
Preporučen br. etiketa: 1000 etiketa/dnevno
Brzina štampe: 152,4-203,2mm/s
Rezolucija: 203 ili 300dpi
Širina štampe: 56mm
Kapacitet spremišta: 127mm
Dimenzije Š/V/D: 177x125x215mm

PC42d

Vrsta štampe: direct termal
Preporučen br. etiketa: 1000 etiketa/dnevno
Brzina štampe: 100mm/s
Rezolucija: 203dpi
Širina štampe: 104mm
Kapacitet spremišta: 127mm
Dimenzije Š/V/D: 222x184x174mm

PC42t plus

Vrsta štampe: termal transfer/direct termal
Preporučen br. etiketa: 1000 etiketa/dnevno
Brzina štampe: 125mm/s
Rezolucija: 203dpi
Širina štampe: 104mm
Kapacitet spremišta: 127mm
Dimenzije Š/V/D: 297x226x177mm

PC43d

Vrsta štampe: direct termal
Preporučen br. etiketa: 1000 etiketa/dnevno
Brzina štampe: 152,4-203,2 mm/s
Rezolucija: 200 ili 300 dpi
Širina štampe: 104-106mm
Kapacitet spremišta: 127mm
Dimenzije Š/V/D: 180x167x215mm

PC43t

Vrsta štampe: termal transfer/direct termal
Preporučen br. etiketa: 1000 etiketa/dnevno
Brzina štampe: 152,4-203,2 mm/s
Rezolucija: 203 ili300 dpi
Širina štampe: 106mm
Kapacitet spremišta: 127mm
Dimenzije Š/V/D: 182x227x281mm