Sistem za upravljanje dokumentima ELO DMS

Sistem za upravljanje dokumentima ELO DMS predstavlja skup rešenja koji čine jedinstvenu platformu za arhiviranje i upravljanje dokumentima, kao i za podršku poslovnim procesima.

ELO DMS osigurava kontrolisan i siguran rad sa dokumentiima i istovremeno stvara osnovne pretpostavke za efikasniji i produktivniji rad svih zaposlenih.

ELO omogućava arhiviranje i obradu bilo kog tipa dokumenta za većinu najčešće korišćenih tipova datoteka, kao što su Word, Excel, PDF, ili CAD dokumenti, odnosno WEB ili e-mail sadržaji. Pored toga ELO ima posebnu podršku za pretraživanje po punom sadržaju dokumenta, tzv. “Full text” pretraga pomoću OCR /ICR tehnologije. Uvođenjem ELO DMS rešenja kompanije uspostavljaju centralnu bazu podataka za sva dokumenta čime se znatno olakšava rad i saradnja među zaposlenima.

Centralizacija dokumenta i unifikacija njihove organizacije putem ELO DMS omogućava da se sva korespondencija važna za poslovanje kompanije postavi na centralni server u strukturi mapa koja je svima razumljiva i praktična za korišćenje.

Upravljanje dokumentima ELO software
Upravljanje dokumentima - skeniranje dokumenata
Upravljanje dokumentima - ELO logo

ELO DMS je baziran na otvorenim industrijskim i tehnološkim standardima i obezbeđuje:

 • »Brzu dostupnost i dugoročno i pouzdano arhiviranje dokumenata
 • »Jednostavnu administraciju dokumenata, kontrolisan aplikativni pristup dokumentima (autorizaciju i više nivoe zaštite – enkripciju, PKI)
 • »Praćenje poslovne komunikacije sa partnerima na osnovu veze dokumenata i relevantnih poslovnih procesa
 • »Podršku arhiviranja dokumenata na medijima off-line
 • »Jedinstveno skladište svih arhiviranih dokumenata i »višestruku upotrebljivost» elektronski arhiviranih dokumenata u različitim aplikacijama
 • »Kontrolu i čuvanje svih verzija dokumenata, timski rad (verzioniranje, “check in – check out” funkcije)
 • »Kontrolu izvršavanja zadataka i praćenje svih operacija sa dokumentima (“document life cycle”)
Sistem za upravljanje dokumentima ELOprofessional

Sistem za upravljanje dokumentima ELOprofessional

Poštujući raznolikost organizacija i privrednih grana u kojima se primenjuje, ELOprofessional je zamišljen kao modularan sistem i može se prilagoditi različitim potrebama. Uz modularnost, njegova glavna karakteristika je i mogućnost automatskog upravljanja toka kreiranja tj. obrade dokumenta – „workflow“. Kreira i upravlja arhivama veličine do 4,3 milijarde dokumenata. Namenjen je za rad u Windows operativnim sistemima.

 

Neke od karakteristika ovog programskog paketa su: 

 • »Client/Server
 • »SQL Database
 • »Windows API
 • »Do 20 arhiva po serveru
 • »3 milijarde dokumenata po arhivi
 • »Modularna arhitektura
 • »Radni tok

 

Dodatni moduli: 

 • »ELO Backup
 • »ELO OCR
 • »ELO Barcode
 • »ELO DocXtractor
 • »ELO Business Logic Provider
 • »ELO Internet gateway
 • »ELO Signature
 • »ELO Replikation
 • »COLD
 • »ELO MOBIL
 • »ELO For Smartphone

Interfejsi: 

 • »ELO za SAP ERP
 • »ELO za Microsoft Dinamics NAV
 • »ELO Dinamics CRM
 • »ELO CAD
 • »ELO SharePoint
 • »ELO XC
Sistem za upravljanje dokumentima ELOenterprise

Sistem za upravljanje dokumentima ELOenterprise

Ovaj programski paket je namenjen srednjim i velikim preduzećima, njegove funkcionalnosti su iste kao i kod ELOprofessional paketa, a razlika se sastoji u tome što ELOenterprise radi na i UNIX i LINUX operativnim sistemima.
ELOenterprise omogućava kreiranje neograničenog broj arhiva, kao i pristup neograničenom broju korisnika, te je namenjen velikim preduzećima.

 

Poštujući raznolikost organizacija i privrednih grana u kojima se primenjuje, ELO enterprise je zamišljen kao modularan sistem i može se prilagoditi različitim potrebama. Uz modularnost, njegova glavna karakteristika je i mogućnost automatskog upravljanja toka kreiranja tj. obrade dokumenta – „workflow“.

 1. Web Services (SOA)
 2. SQL Database po  izboru
 3. OS po izboru
 4. Portali
 5. Multi-Client
 6. SOAP Interface
 7. .net API
 8. Java API

 

Dodatni moduli: 

 • »ELO Backup
 • »ELO OCR
 • »ELO Barcode
 • »ELO DocXtractor
 • »ELO Business Logic Provider
 • »ELO Internet gateway
 • »ELO Signature
 • »ELO Replikation
 • »COLD
 • »ELO MOBIL
 • »ELO For Smartphone

Interfejsi: 

 • »ELO za SAP ERP
 • »ELO za Microsoft Dinamics NAV
 • »ELO Dinamics CRM
 • »ELO CAD
 • »ELO SharePoint
 • »ELO XC
Sistem za upravljanje dokumentima - jednostavno ELO