SISTEM ZA VOLUMETRIJSKO MERENJE DIMENZIJA-ZAPREMINE PAKETA, KUTIJA, PAKOVANJA, POŠILJKI – Honeywell AutoCube 8200 nastao je kao rezultat potrebe za optimizacijom prostora u transportu, skladištima i drugim poslovnim prostorima, koju su istakli tržišni trendovi u elektronskoj trgovini, distributivnim centrima i sl.

Honeywell AutoCube 8200 je sistem za AUTOMATSKO VOLUMETRIJSKO MERENJE zapremine,tj. dimenzija kutija, paketa, pošiljki…

koji omogućava brzu i efikasnu optimizaciju prostora u distributivnim centrima, kurirskim službama, transportnim kompanijama, maloprodajnim lancima, skladišnim prostorima…

***Volumetrijska težina je zapreminska težina, koja se izračunava kako bi se odredila zapremina paketa. Ona pokazuje koliko će prostora konkretan paket zauzeti u tovarnom ili skladišnom prostoru. Volumetrička težina se izračunava na osnovu dimenzija svakog paketa, a naročito je ova zapreminska težina važna kod obračuna 

cene otpreme neke pošiljke (posebno u avionskom transportu). Volumetrijska ili zapreminska težina se upoređuje sa stvarnom težinom pošiljke da bi se utvrdilo koja je težina veća.

Sistem za volumetrijsko merenje Honeywell AutoCube 8200 koristi 3D senzorsku tehnologiju za trenutno i precizno merenje dimenzija objekata. Sistem dimenzionisanja sastoji se od dimenzionera postavljenog na postolje, a povezanog sa računarskim sistemom hosta preko USB interfejsa.

Karakteristike i prednosti

Meri pakete i objekte bilo kog oblika i veličina – od male kocke od 10cm do velike od 90cm. Može da meri izbočine paketa kao i objekte koji nisu pravougaoni, poput cilindara i prizmi.

Merenje je trenutno i automatsko. Objekti se mere pri bilo kojoj orijentaciji, pa se samim tim ubrzavaju radni tokovi i omogućava korisnicima da obrade više kupaca, pošalju više paketa i redukuju troškove rada.

Niska cena obezbeđuje brzi povrat investicija, naročito za kurirske službe i otpremne stanice u distributivnim centrima – uvodeći inovativnu tehnologiju dimenzioniranja u kompanije čija je prethodna alternativa bila ručno merenje.

Kompaktan i fleksibilan dizajn, mali prostor koji zauzima, odsustvo potrebe za posebnim napajanjem, daje kompanijama slobodu da lako montiraju i koriste AutoCube 8200 sistem u različitim radnim okruženjima.

AutoCube Software API i SDK omogućavaju kompanijama da lako povežu sistem sa mnogim aplikacijama. Automatski mod i mod kontrolisan od korisnika, omogućavaju laku integraciju i prilagođavanje već postojećim sistemima.