Upravljanje magacinom – LXone WMS softver

Opis rešenja


Upravljanje magacinom sa sobom nosi često kompleksne i protivrečne zahteve: konstantna je potreba za redukcijom troškova, uz istovremeno povećanje operativne fleksibilnosti, pouzdanosti i efikasnosti. LXone WMS softver je sofisticirano profesionalno rešenje koje predstavlja savršenu osnovu za uspešno upravljanje magacinom. U modernom svetu, pouzdanost, efikasnost i spremnost na promene je osnova za uspeh bilo kog preduzeća.

Odlikuju ga velika pouzdanost pri uskladištenju robe, odlična kontrola i sistem za praćenje i velika mogućnost integracije. Sve to doprinosi povećanju kvaliteta logističkih operacija i obezbeđuje isporuku robe iz skladišta bez greški. Efikasnost LXone WMS rešenja je takva da može da zadovolji i očekivanja najzahtjevnijih korisnika.

Takođe LXone WMS softver za upravljanje skladištem izlazi u susret zahtevima fleksibilnosti svojom modularnom i fleksibilnom arhitekturom na osnovu koje može da se prilagodi bilo kojoj strukturi skladišta. Dopunski moduli mogu da se dodaju u slučaju potrebe za obavljanjem specifičnih zadataka, formirajući jedno objedinjeno rešenje.

LXone WMS softverom su obuhvaćene sve najvažnije funkcionalnosti kao što su prijem, odlaganje, dopuna, prikupljanje, pakovanje, otpremanje, popis i kao druge koji se ređe koriste. Osim toga uz dodatne module omogućava rad sa raznim logističkim servisima i upravljanje resursima.

Upravljanje magacinom - skladiste
Upravljanje magacinom - software
Upravljanje magacinom - mobilni racunar

Tehnologija rešenja


LXone WMS sistem moguće je lako integrisati u postojeće ili novo kreirano sistemsko okruženje. Njegova klijent/server arhitektura ga čini primenjljivim u distribuiranim okruženjima koja su povezana LAN, WAN i Internet konekcijom. Urađena je i kompletna lokalizacija na srpski jezik.
Uopšteno, LXone WMS nije aplikacija za samostalnu primenu. Ona komunicira sa vašim postojećim ERP okruženjem preko standardnih interfejsa. LXone WMS komunicira putem standardnih interfejsa na nadređenom operacionom nivou i sa robotizovanim sistemom za dopremanje i otpremanje robe u magacin, automatskim skladištima i drugim automatizovanim komponentama.

LXone WMS je dostupan za Windows i Linux OS platforme i kompatibilan je sa Oracle i DB/2 bazom podataka. LXone WMS RF mobilni klijent radi na bilo kojem uređaju sa Telnet emulatorskim softverom, i na PDA uređajima sa Windows CE / Windows Mobile Embedded softverom.

Prednosti i primene


WMS softver doprinosi

  •   smanjenju troškova držanja zaliha     unapređenju iskorištenja skladišnog prostora     smanjenje otpada (rastura, kalo, lom…)     boljem iskorištenju opreme     povećanju produktivnosti
  • smanjenjenju broja reklamacija (pogrešna isporuka)     smanjenju broja ponovo obavljenih poslova
  • uštedi u radnoj snazi     smanjenju papirologije     dostupnosti pouzdanim informacijama…

Referentna instalacija:

Nacionalna logistika ( Beograd ), Publik ( Valjevo )

Upravljanje magacinom - LX One software

Upravljanje magacinom – Vocollect solutions

Opis rešenja i oblast primene


Voccolect Voice je vrhunsko svetsko rešenje za upravljanje magacinom bazirano na dostignućima u tehnologiji prepoznavanja govora i predstavlja najisplativiju alternativu svim postojećim načinima upravljanja magacinskim procesima, bilo da je reč o klasičnom radu sa papirima, bilo o radu uz pomoć rešenja koja koriste ručne RF terminale i skeniranje bar kodova ili automatizovane sisteme sa svetlosnom komunikacijom (Pick by light).

Osnovna prednost ovog rešenja se sastoji u tome što se komunikacija između korisnika i sistema obavlja na ljudima najprirodniji način – glasom. Korisnik je opremljen RF terminalom, instaliranim na kaišu oko struka, kao i slušalicama sa mikrofonom. Sistem glasovnim komandama navodi korisnika u izvršavanju zadataka, a korisnik glasom potvrđuje izvršenje.

U situacijama u kojima je to neophodno, kao što je unos serijskih brojeva, moguće je i potvrđivanje skeniranjem. Korisniku su obe ruke slobodne za manipulaciju robom i ne mora da skreće pažnju sa manipulacije na papir ili ekran uređaja da bi se informisao o lokaciji na koju treba da ode i vrsti i količini robe kojom treba da manipuliše. Na ovaj način se smanjuje broj operacija koje korisnik mora da izvrši u obavljanju svog zadatka i značajno se povećavaju produktivnost i tačnost.

Upravljanje magacinom - Vocollect voice oprema
Upravljanje magacinom – Vocollect A700 voice oprema
Upravljanje magacinom - Vocollect za viljuskarom

Efekat koji se postiže se najlakše ilustruje situacijom u kojoj dva radnika rade na istom zadatku, pri čemu jedan sa papira ili ekrana čita gde i šta treba uraditi, tj. vodi računa o lokacijama, vrsti robe i količinama, izdaje komande drugom radniku i unosi povratnu informaciju u sistem, a drugi je potpuno posvećen manipulaciji robom.

Poređenje broja operacija pri klasičnom radu sa RF terminalom/skenerom i rada sa tehnologijom upravljanja glasom na primeru komisioniranja:

Upravljanje magacinom - dijagram toka

Ključne prednosti rada sa tehnologijom upravljanja glasom:

• Povećanje produktivnosti
• Smanjenje broja operacija i vremena potrebnog za njihovo izvršavanje
• Povećanje bezbednosti na radu zbog slobodnih ruku
• Smanjenje operativnih troškova skladišta
• Najprirodniji način komunikacije
• Mogućnost korišćenja različitih jezika

Upravljanje magacinom - povećana produktivnos

Povećana produktivnost, merljiva ušteda, brzi povratak investicije!

Povratak uložene investicije (ROI) je veoma kratak i lako procenjiv pa se uobičajeno investicije povrate za 9 – 13 meseci.