RFID (Radio Frequency IDentification) omogućava bežično očitavanje i upis digitalnih podataka u minijaturni elektronski čip koji je zajedno sa antenom ugrađen u plastičnu karticu, nalepnicu ili drugu vrstu oznake. Postoje razne vrste RFID oznaka u zavisnosti frekvencije elektromagnetih talasa na kojima rade. Honeywell oprema i RFID

oznake koriste UHF frekventno područje u kome je moguće očitavanje RFID oznaka i do daljine od 10m. U ponudi Honeywell RFID opreme postoje fiksni čitači, čitači za vozila i ručni RFID čitači kao i RFID oznake (etikete, plastične pločice, kartice). Upotreba UHF RFID tehnologije je najpogodnija za praćenje logističkih pakovanja, obeležavanje

osnovnih sredstava kao i za kontrolu pristupa. Odlikuje je lak pristup očitavanju, mogućnost memorisanja podataka, pouzdanost i nemogućnost kopiranja fabrički upisanog ID koda. Osnovna konfiguracija se sastoji od RFID čitača, kablova i antena dok je kod mobilnih računara sve integrisano u mobilnom uređaju.

IH45

Težina bez ručnog računara: 450g
Radna temperatura: od -10°C do +40°C
Komunikacija: Bluetooth/Direction connection
Standard: V.5.0 DIS Profile, BAS Profile BLE
RFID frekventni opseg: EU 865-868MHz
Otpornost na padove: višestruki pad sa 1.2m
Kompatibilni ručni računari: CT30 XP, CT40/XP, CT45/XP, CT47, CT60/XP, EDA51/K,
Zaštita od prašine i vlage: IP54
Baterija: 3.8V 4000 mAh Lithium Polymear