Automatizovano obeležavanje i praćenje robe u proizvodnji – Alba ADC

Opis rešenja i oblast primene


Obeležavanje i praćenje proizvoda je osnov za kvalitet robe. Da bi se mogla primeniti automatska identifikacija neophodno je obeležiti logističke jedinice ( kutije/streč pakovanja i palete ) bar kod oznakama. Radi uspešne sledljivosti proizvoda obično se bar kod oznakama označavaju vrsta proizvoda, količina ili težina proizvoda u logističkom pakovanju, datum proizvodnje i vreme trajanja proizvoda i lot.

Za označavanje logističkih pakovanja se koristi GS1 standard, koji se primenjuje svuda u svetu. Na taj način, obeležena roba, će biti čitljiva jednoznačno svuda u svetu.

Alba ADC predstavlja HW/SW rešenje kojim se vrši etiketiranje logističkih pakovanja

nalepnicama kreiranim prema GS1 standardu. One se na mestu formiranja pakovanja ( najčešće u proizvodnji ) apliciraju i zatim verifikuju očitavanjem bar koda ručnim računarima sa skenerom. Desktop aplikacija priprema podatke za štampu etiketa, evidentira proces verifikacije i daje izveštaje o realizaciji.

Obeležavanje i praćenje proizvoda GS1 standard

Tehnologija rešenja


Ovo rešenje je bazirano na bar kod i mobilnoj tehnologiji, čime je omoućeno da se podaci sadržani u bar kod oznaci prikupljaju na mestu obeležavanja i odmah beleže u aplikaciji kojom se vrši monitorisanje procesa. Štampu nalepnica vrši operater na mestu obeležavanja ili strečovanja industrijskim bar kod štamapačima a prema već definisanim podacima koji dolaze iz poslovnog sistema kompanije.

Za implementaciju ovog rešenja nisu potrebni neki posebni usloviVerifikacija se vrši ručnim računarima sa bar kod skenerom koji pomoću postojeće Wi-Fi mreže odmah šalju informaciju ka desktop aplikaciji kojom se vrši monitorisanje procesa i obrada dobijenih podataka.

Nepohodno je obezbediti mesto za štampač na mestima pakovanja, i za njih sprovesti napajanje i ethernet vezu.Dostupnost Wi-fi mreže se očekuje na mestima očitavanja bar koda. Za desktop aplikaciju treba obezbediti konekciju sa poslovnim sistemom radi preuzimanja i vraćanja podataka o obeleženoj robi.

Za označavanje logističkih pakovanja se koristi GS1 standard, koji se primenjuje svuda u svetu. Na taj način, obeležena roba, će biti čitljiva jednoznačno svuda u svetu.

Alba ADC predstavlja HW/SW rešenje kojim se vrši etiketiranje logističkih pakovanja nalepnicama kreiranim prema GS1 standardu. One se na mestu formiranja pakovanja ( najčešće u proizvodnji ) apliciraju i zatim verifikuju očitavanjem bar koda ručnim računarima sa skenerom. Desktop aplikacija priprema podatke za štampu etiketa, evidentira proces verifikacije i daje izveštaje o realizaciji.

Prednosti i primene


Korišćenje sistema za bar kod obeležavanje i praćenje proizvoda donosi mnoge značajne prednosti i uštede:

  • unapređuju se procesi evidentiranja transportnog i paletnog pakovanja, popis i knjiženje gotove robe
  • postiže se brže uočavanje grešaka     smanjuje se mogućnost eventualne zloupotrebe U procesima isporuke (primopredaje) lakše se vrši:
  • sravnjivanje
  • brže se obavlja povremena kontrola stanja     gotove robe u proizvodnji
  • sistem omogućuje lakše i preciznije nagrađivanje prema radu
  • efikasnija je kontrola formiranih paleta i procesa skeniranja bar kod etiketa od strane supervizora proizvodnje
  • poštovanje FEFO principa a poznavanje puta distribucije proizvoda omogućava brzo i jednostavno praćenje robe unazad – do samih radnih naloga.

Pojednostavlja se i proces otpreme, lako su dostupni podaci o uslovima skladištenja robe koja je predmet praćenja (na prim. praćenje temerature za određeni lot, praćenje podataka o vremenu koje je roba provela u transportu, … ). Pri tome rešenje dodatno ne opterećuje procese (u smislu vremena, kompleksnosti i dodatnog utroška radne snage) a nakon izvršenih obuka lako se prihvata od strane radnika.

Referentna instalacija:

Bambi – Banat ( Požarevac, Vršac )

Obeležavanje i praćenje proizvoda HW/SW rešenje
Obeležavanje i praćenje proizvoda proizvodna linija