Napredno tehnološko rešenje za upravljanje osnovnim sredstvima – OSRED

Upravljanje osnovnim sredstvima OSRED predstavlja informacioni sistem za automatizovan popis, praćenje i obračun osnovnih sredstava, koji na osnovu podataka o lokacijama, osnovnim sredstvima, radnicima, stepenu amortizacije i revalorizacije, itd. obezbeđuje uvid u lokacijsko i finansijsko stanje osnovnih sredstava. Osnovni značaj praćenja osnovnih sredstava je uvid u tačno stanje materijalnih resursa kompanije. Ona su značajni deo celokupne vrednosti kompanije i kao takva doprinose i tržišnoj vrednosti kompanije. Detaljna procedura popisa je važna za uspešnu realizaciju.

Ceo proces počinje unošenjem podataka u sistem iz baze osnovnih sredstava. Zatim se vrši definisanje i izrada etiketa ( bar kod ili RFID ) koje predstavljaju osnov za funkcionisanje sistema. Sledeći korak je sam proces popisa: pomoću ručnih računara se vrši popis i unos dodatnih informacija o osnovnom sredstvu ( statusa i komentara ). Po završenom popisu prenose se podaci sa ručnog računara u centralnu bazu. Zatim se dobijeni podaci obrađuju od strane centralne popisne komisije da bi se na kraju uradio proces zatvaranja popisa.

Tehnologija rešenjaUpravljanje osnovnim sredstvima OSRED je moderno SW/HW rešenje koje obuhvata softver, hardver i medije za označavanje osnovnih sredstava.

Hardverski deo OSRED sistema čini kvalitetna opremamobilni računari sa čitačem barkod/RFID oznaka i termal transfer barkod/RFID štampač. Neophodan deo kompletnog sistemu čine oznake ( mediji ) kojima se vrši označavanje osnovnih sredstava. One moraju da zadovolje posebne uslove primene a mogu biti plastične etikete ( poliesterske ) za štampu bar kod oznaka ili sa RFID čipom ili robusni RFID tagovi koje se fiksiraju na osnovnim sredstvima. Softver se sastoji od:

  • web aplikacije – služi za pregled i obradu podataka o osnovnim sredstvima
  • aplikacije za desktop računar – kojom se vrši štampa/kodiranje barkod/RFID oznaka i razmena podataka o popisu sa ručnom računarom
  • programa za ručni računar – služi za popis osnovnih sredstava i unos dodatnih informacija tokom popisa a razvijen je u .NET i C# tehnologiji, podržava moderne Windows operativne sisteme i moguće je njegovo povezivanje sa SAP, NAVISION i ostalim ERP sistemima.

Prednosti primene


Zakonska regulativa: OSRED sistem, koji je plod višegodišnjeg rada domaćih stručnjaka, u potpunosti je usklađen sa domaćom zakonskom regulativom.

Produktivnost:  Zahvaljujući OSRED rešenju, administrativni poslovi, kao i sami procesi vezani za evidenciju, praćenje i obračun osnovnih sredstava svode se na minimum angažovanja.

Tačnost:  Kod neautomatizovanog popisa osnovnih sredstava ( putem papirnih popisnih lista ) generiše je veći broj grešaka, a analiza podataka ( propusta ) je često veoma zamorna i dugotrajna.

Dostupnost podataka u realnom vremenu: Primenom automatizovanog sistema postiže se bolja transparentnost samog procesa popisa i ažuriranja podatka a omogućena je i dostupnost svim podacima u realnom vremenu .

Prednost je takođe i naše iskustvo jer smo za više od 15 godina razvoja i implementacije sistema za popis i praćenje osnovnih sredstava uradili veliki broj uspešnih implementacija značajnim klijentima.

Referentna instalacija

NIS Gazprom Neft ( Beograd ), RZTR ( Srbija ), Dunav osiguranje (Beograd)