BEŽIČNI BAR KOD SKENERI imaju bežičnu komunikaciju sa računarom i aplikacijom na njemu, preko Bluetooth tehnologije. Bežični bar kod čitači su dometa od 10 do 30m, a najčešće se koriste u magacinima i proizvodnji, gde proizvodi i logistička pakovanja koja se očitavaju, nisu blizu računara

na kome se identifikuju ili kada procesu rada smeta postojanje kabla. Bežični barkod skeneri poseduju bateriju koja se puni dok bar kod čitač stoji na posebnom postolju. Postolje bar kod skenera je i Bluetooth prijemnik koji je povezan sa PC računarom preko USB-a.

Komunikacija može da bude i direktno sa mobilnim računarima koji poseduju Bluetooth opciju. Kao i kod žičanih bar kod skenera, postoje i robusne varijante ovih uređaja.

Xenon Extreme 1952g

Vrsta skeniranja: 1D, 2D, PDF,
Dot Code, symbologies
Tehnologije skeniranja: Area Imager
Ugao očitavanja: Horizontalno 48’,
Vertikalno 30’
Konstrast očitavanja: 20%
Garancija: 3 godine

Granit XP 1991iSR

Vrsta skeniranja: 1D, 2D, PDF,
Postal,Digimarc,Dot Code,
OCR symbologies
Tehnologije skeniranja: Area Imager
Ugao očitavanja: Horizontalno 40’,
Vertikalno 30’
Konstrast očitavanja: 20%
Garancija: 3 godine

Voyager 1202g

Vrsta skeniranja: 1D and GS1 DataBar
symbologies
Tehnologije skeniranja: laser
Brzina skeniranja: 100 skena/s
Ugao očitavanja: 60°
Konstrast očitavanja: 10%
Garancija: 2 godine
   
   
   
   
   
   

Voyager 1472g

Vrsta skeniranja: 1D, PDF, 2D,
DotCode symbologies
(zavisi od konfiguracije)
Tehnologije skeniranja: Area Image
Tehnologija povezivanja: Bluetooth (domet 30m)
Tolerancija pokreta: do 70cm/s
Broj skenova: do 50.000 skenova
po punjenju
Očekivano vreme rada: 14h
Ugao očitavanja: horizonatlno 39,2° i
vertikalno 27,4°
Konstrast očitavanja: 25%
Garancija: 3 godine

Voyager 1602g

Vrsta skeniranja: 1D/2D
symbologies
Tehnologije skeniranja: Area-Imager
Tolerancija pokreta: do 10cm/s
Ugao očitavanja: horizontalno 41,4°/
vertikalno 32,2°
Konstrast očitavanja: 35%
Garancija: 2 godine
   
   
   
   
   

Hyperion 1300g

Vrsta skeniranja: 1D/GS1 DataBar
symbologies
Tehnologije skeniranja: linear
Brzina skeniranja: 270 skena/s
Ugao očitavanja: 65° horizontalno /
65° vertikalno
Konstrast očitavanja: 20% minimum
Povezivanje: bežično Bluetooth
Garancija: 5 godina
   
   
   
   

Granit 1911i

Vrsta skeniranja: 1D/2D
Tehnologije skeniranja: Area-Imager
Tolerancija pokreta: do 610cm/s
Ugao očitavanja: horizontalno 31,6°/
vertikalno 24,4°
Konstrast očitavanja: 20% minimum
Povezivanje: bežično Bluetooth
Garancija: 2 godine
   
   

Granit 1981i

Vrsta skeniranja: 1D/2D
Tehnologije skeniranja: Area-Imager
Skeniranje sa razdaljine: do 16m
Ugao očitavanja: horizontalno 12.9° /
vertikalno 8°
Konstrast očitavanja: 1D 30% minimum/
2D 40% minimum
Povezivanje: bežično Bluetooth
Garancija: 2 godine