УРАДИ БРЗ ПОПИС И ВЛАДАЈ! Већину корисних чуда, којима управљају данашњи људи, осмислили су Римљани. Она која нису осмислили, усавршили су, а она која су била већ савршена у(о)с...