Zašto da unapred plaćam za servis opreme koju sam tek kupio?

Usluga je čudna stvar. Ne možeš da je proizvedeš i staviš u magacin i da je imaš kad se pojavi kupac.

Kad je kupcu potrebna usluga, baš tada u tom trenutku treba da budeš spreman da je pružiš.

Ovo je naročito tačno za logističke usluge. Logistički lanac je postao dug i sa mnogo igrača u sebi.

I logistički, kao i svaki lanac, jak je onoliko koliko je jaka najslabija karika.

Opsežna i na realnim postulatima zasnovana istraživanja (autor teksta je sam proveravao, jer nije mogao da veruje) kažu da su u savremenom logističkom lancu troškovi IT-ja raspoređeni na sledeći način:

  • Troškovi nabavke i puštanja u rad sistema i opreme čine 19% ukupnih troškova
  • Troškovi održavanja i pada produktivnosti (čitaj troškovi propuštenih prilika da se usluga pruži) dostižu čak 81% ukupnih troškova

Druga skupina troškova (od 81% od ukupnih) prevashodno pripada troškovima pada produktivnosti na račun troškova održavanja, a ovaj odnos se razlikuje od grane do grane i od samog položaja u lancu vrednosti.

Koliko košta nezadovoljan ili propušten kupac? Ne znam tačno, ali košta mnogo i trenutno i u budućnosti kada ode kod drugog.

Da ne bi dolazilo do padova u produktivnosti (i da kupci ne bi odlazili kod drugog) potrebno je da svi elementi sistema rade onako kako je predviđeno.

Jedan od važnih elemenata logističkih sistem je i oprema (magacioneri svako pomeranje robe beleže skeniranjem i unošenjem količina, vozači primopredaju beleže na tabletima ili telefonima kuriri imaju uređaje i štampače…). Ovde na scenu stupa pouzdan dobavljač kvalitetne opreme sa dobrim i od proizvođača opreme sertifikovanim servisom. Ovo sa sertifikacijom je važno i to ne samo zbog toga što je to garancija da će znati da poprave uređaj već i zbog obveza koje su prilikom sertifikacije u servisu preuzeli na sebe (obavezne i od proizvođača određene količine zaliha, stalne obuke, obavezne kupovine opreme potrebne za popravke).

Ukoliko se dogovorite da plaćete servis unapred po uređaju koji ste kupili uradili ste nekoliko dobrih stvari za sebe:

  • Dobijate prednost pri servisiranju uređaja u odnosu na druge (biće te prvi u redu)
  • Smanjili ste troškove popravke, jer smanjujete i troškove samog servisa (bolje planiraju zalihe delova, jer imaju unapred određenu tražnju za svojim uslugama)
  • Možete da se dogovorite da vam na raspolaganju budu zamenski uređaji i time smanjite padove sopstvene produktivnosti na minimum.
  • Prebacili ste varijabilni trošak servisiranja opreme u fiksni. Ukoliko imate dovoljno posla po jedinici usluge ovaj će trošak biti svakako manji.

Zato se isplati plaćati servis opreme unapred! Platiš i ne brineš!

Kompanija Alba ima sertifikovani servis od strane svetskog giganta kompanije Honeywell i ponuda sadrži fleksibilne, kupcu prilagodljive pakete održavanja – tzv. MEDALJONE.