Opis rešenja i oblast primene


Voccolect Voice je vrhunsko svetsko rešenje bazirano na dostignućima u tehnologiji prepoznavanja govora i predstavlja najisplativiju alternativu svim postojećim načinima upravljanja magacinskim procesima, bilo da je reč o klasičnom radu sa papirima, bilo o radu uz pomoć rešenja koja koriste ručne RF terminale i skeniranje bar kodova ili automatizovane sisteme sa svetlosnom komunikacijom (Pick by light).

Osnovna prednost ovog rešenja se sastoji u tome što se komunikacija između korisnika i sistema obavlja na ljudima najprirodniji način – glasom. Korisnik je opremljen RF terminalom, instaliranim na kaišu oko struka, kao i slušalicama sa mikrofonom. Sistem glasovnim komandama navodi korisnika u izvršavanju zadataka, a korisnik glasom potvrđuje izvršenje.

U situacijama u kojima je to neophodno, kao što je unos serijskih brojeva, moguće je i potvrđivanje skeniranjem. Korisniku su obe ruke slobodne za manipulaciju robom i ne mora da skreće pažnju sa manipulacije na papir ili ekran uređaja da bi se informisao o lokaciji na koju treba da ode i vrsti i količini robe kojom treba da manipuliše. Na ovaj način se smanjuje broj operacija koje korisnik mora da izvrši u obavljanju svog zadatka i značajno se povećavaju produktivnost i tačnost.

maxresdefault
Vocollect-A700-Solution-Horizontal
voicedirected-1024x768

Efekat koji se postiže se najlakše ilustruje situacijom u kojoj dva radnika rade na istom zadatku, pri čemu jedan sa papira ili ekrana čita gde i šta treba uraditi, tj. vodi računa o lokacijama, vrsti robe i količinama, izdaje komande drugom radniku i unosi povratnu informaciju u sistem, a drugi je potpuno posvećen manipulaciji robom.

Poređenje broja operacija pri klasičnom radu sa RF terminalom/skenerom i rada sa tehnologijom upravljanja glasom na primeru komisioniranja:

lx0ne 4

Ključne prednosti rada sa tehnologijom upravljanja glasom:

• Povećanje produktivnosti
• Smanjenje broja operacija i vremena potrebnog za njihovo izvršavanje
• Povećanje bezbednosti na radu zbog slobodnih ruku
• Smanjenje operativnih troškova skladišta
• Najprirodniji način komunikacije
• Mogućnost korišćenja različitih jezika

lxone06

Povećana produktivnost, merljiva ušteda, brzi povratak investicije!

Povratak uložene investicije (ROI) je veoma kratak i lako procenjiv pa se uobičajeno investicije povrate za 9 – 13 meseci.