Interfejs koji je SAP sertifikovao pre više od 20 godina.

PCS je počeo da razvija i proizvodi svoju familiju INTUS Sistema za beleženje radnog vremena i prisustva / kontrolu pristupa terminalima i industrijskim PC uređajima još 1972 godine.

Danas PCS ima bazu sa više od 190.000 instaliranih  INTUS uredjaja širom sveta.

INTUS terminali se koriste za prikupljanje podataka u svim granama industrije, od proiyvodnih do bankarskih, i u institucijama popit bolnica i vladinih agencija.

Puno naših poznatih i dugogodišnjih klijenata se oslanja na SAP kao njihov ERP sistem. Za sve SAP korisnike, PCS nudi svoj DEXICON softver za upravljanje vremenom i kontrolu pristupa sa onterfejsom koji je sertifikovao SAP. DEXICON sakuplja i snima ključne podatke o vremenu i prisutnosti i odobrava kontrolu iz SAP-a. Vremenska procena podataka se vrši u SAP-u.

dexicon-sl1

Pretvaranje kontrole pristupa u preduzetnički sigurnosni sistem.


Naše dugogodišnje iskustvo nas je naučilo da kombinovanje beleženja radnog vremena i prisustva sa integrisanom kontrolom pristupa nudi sjajne prednosti kada je u pitanju izgradjivanje sigurnog poslovanja. Kada smo razvijali naš softver DEXICON za kontrolu vremena i prisustva, stavili smo u prvi plan ubacivanje sigurnosnih sistema kakvi su video nadzor i interfejs kojim se kontroliše centralni ili alarmni sistem.

Izbor je vaš – više od 100 softverskih kompanija i velikih sistema se odlučilo za PCS koji im je ponudio prefinjena rešenja za upravljanje vremenom koja su uključivala i kontrolu radnika, planiranje resursa, kao i rasporedjivanje radne snage za koju ujedno imate mogućnost da napravite i platne liste. Ukoliko odaberete ovakav sveobuhvatni sistem za okosnicu poslovanja, bez ikakvih problema možete pridodati i moćnu DEXICON kontrolu pristupa putem interfejsa.

Jednostavno izaberite rešenje koje vam najviše odgovara.

INTUS terminali, DEXICON i još ponešto


PCS proizvodi su nepobedivi ako su u sledećoj kombinaciji: INTUS terminali beleže vreme boravka, INTUS RFID čitači i Upravljanje kontrole pristupa obezbedjuju vase podatke, a INTUS palm vein sistem provere štiti centar sa podacima ili programske pakete. DEXICON softver obavlja kontrolu pristupa i prosledjuje podatke u SAP, bez obzira za koji se način identifikacije odlučite – RFID kartice, biometrijsku tehnologiju ili mobilne metode. DEXICON podržava sve ove verzije, kako pojedinačne tako i u kombinaciji. DEXICON može da bude spojen sa video nadzorom putem interfejsa ka kontrolnom centru. Offline čitači odobravaju dalju kontrolu pristupa za vrata koja se nalaze van sistema (na primer požarna vrata). DEXICON takodje prihvata radna vremena zabeležena na terenu putem telefona, aplikacije na pametnom telefonu ili mrežnom pretraživaču. Prepoznavanje registarskih tablica omogućava pregled pristupa vašim podzemnim garažama ili parkingu. Na sve ovo moguće je nadograditi i pregled posetilaca i izradu identifikacionih kartica kao dodatne DEXICON module.

DEXICON je modularno softversko rešenje koje može da bude konfigurisano prema vašim zahtevima.

Zahtevana licenca se odredjuje po broju master zapisa.

DEXICON nudi kapacitete za više klijenata.


dexicon-sl2
dexicon-sl3
dexicon-sl4

Vaša investicija će se isplatiti


PCS konstantno unapredjuje DEXICON i omogućava vam da budete u koraku sa aktuelnim verzijama softvera i njihovim dopunama.

PCS se stara da obezbedi potpunu kompatibilnost sa novo razvijenim PCS hardverom uz pomoć DEXICON-a.

Redovna re-sertifikacija SAP interfejsa čini bazu podataka ažuriranom i garantuje njenu pouzdanost.