Sistem za automatsku registraciju prolaza,
kontrolu pristupa, i analizu i obradu radnog vremena

Rešenje koji se sastoji od softvera razvijenog od strane našeg softverskog tima i opreme renomiranog nemačkog proizvođača PCS Systemtechnik GmbH vam omogućava:

-registraciju i obradu podataka u realnom vremenu
-trajno čuvanje podataka
-praćenje i planiranje radnog vremena
-izveštaje o planiranom i ostvarenom radnom vremenu
-povezivanje sa programima za obračun plata
-minimalno vreme obuke i lako prilagođenje korisniku

Ovim sistemom moći ćete lako i efikasno da upravljate ljudskim resursima.
Obradom podataka preuzetih sa registratora ili unetih preko računara (plan rada i odsustva) dobijaju se izveštaji:

accontrolsub
acces

Dnevni izveštaji


 • prolaz po različitim osnovama
 • prisutnost po svim osnovama
 • zakašnjenja
 • odsutnost
 • službeno odsustvo
 • bolovanje
 • godišnji odmor
 • plaćeno odsustvo
 • porodiljsko odsustvo
 • vojna vežba, itd.
 • neregularni prolasci

Kumulativni izveštaji :


(na osnovu plana i registrovanih prolaza )

 

Mesečni izveštaj o radu:


 • Grupna i pojedinačna:
 • Fizička prisutnost
 • Privatna prisutnost
 • Vreme provedeno na radu…
 • Zakašnjenja
 • Planirana odsutnost
 • Neregularne registracije
acces01

Registracija prolaza vrši se provlačenjem identifikacionih kartica zaposlenih i po potrebi pritiskom na odgovarajući funkcijski taster. Naknadne korekcije su moguće sa računara. Transakcije se obrađuju na samom registratoru, u skladu sa programom prilagođenim lokalnim potrebama, uz davanje odgovarajućih poruka, zvučnih signala ili akcija u smislu upravljanja rampom, el. bravom, semaforom i sl. Svi podaci se smeštaju u lokalnu memoriju (više hiljada transakcija), gde su zaštićeni, čak i u slučaju nestanka el. energije.

Prenos podataka u računar se vrši po potrebi, jednostavnom komandom sa PC-a. Komunikacionim protokolom je omogućen pouzdan prenos podataka. Program AREG-9 sistemom prozora i menija omogućava vrlo jednostavan rad i fleksibilan sistem zaštitezadavanjem lozinki za odredjeni skup operacija. AREG-9 radi na WINDOWS™ operativnom sistemu, a predviđen je i za rad u lokalnoj mreži računara. ODBC mehanizmom je omogućeno povezivanje sa Vašom bazom podataka (ORACLE, SQL server, INFORMIX i druge).

Komponente sistema


 • REGISTRATORI PCS Intus 3100 jedan ili više, vezanih direktno na PC ili u mrežu
 • BAR CODE-irane ili proximity identifikacione kartice
 • Personalni računar ili mreža PC-a -Štampač
 • Softverski paket AREG-9 pod WINDOWS-om

PCS Intus 3100


 • Programabilan
 • 512 kB battery-backed SRAM
 • 512 kB flash EPROM
 • Tastatura sa numeričkim tasterima i 5 funkcijskih tastera
 • BAR CODE čitač ili čitač proximity kartica
 • Zvučna signalizacija
 • Kontrola vrata: 2 digitalna ulaza i 1 digitalni izlaz ( relej )
 • LCD ekran 2×20 karaktera
 • Ethernet (TCP/IP) priključak
 • Operativnost: -25°C do +40°C
areg2
areg1